Surefooted: Định nghĩa trực quan

Surefooted Visual DefinitionTìm Ra Số LượNg Thiên ThầN CủA BạN

Tôi đang sử dụng phương pháp từ điển trực quan ngày hôm nay.Điều này thật khó đối với tôi. Bạn biết tôi thích nói chuyện như thế nào.

Nhưng tôi sẽ xem nó như một kỷ luật tinh thần.

Lời trong ngày: Đã chắc chắn.Đây là ý nghĩa của nó.


VÍ DỤ AVÍ DỤ B


Tôi yêu những con ngựa trong trang trại của chúng tôi,
Mẹ của họ

ý nghĩa tinh thần của màu vàng
Nội dung này được tạo và duy trì bởi bên thứ ba và được nhập vào trang này để giúp người dùng cung cấp địa chỉ email của họ. Bạn có thể tìm thêm thông tin về nội dung này và nội dung tương tự tại piano.io Quảng cáo - Tiếp tục Đọc Dưới đây